Tìm hiểu các Chỉ Số Liên Bang về Giáo Dục Đặc Biệt:

Mỗi phiên sẽ diễn ra từ 5:00 chiều – 6:00 tối – Tất cả các nhóm sẽ cung cấp thông dịch viên bằng tiếng ASL, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Haiti Creole, tiếng Việt và tiếng Quan Thoại.


Đăng ký bây giờ

Ngày 21 tháng 9 năm 2023

Chỉ Số 4 A/B: Đình Chỉ và Đuổi Học

 

 

Để biết thêm thông tin, hãy xem các video dưới đây.

Access