Tìm hiểu các Chỉ Số Liên Bang về Giáo Dục Đặc Biệt:

Mỗi phiên sẽ diễn ra từ 5:00 chiều – 6:00 tối – Tất cả các nhóm sẽ cung cấp thông dịch viên bằng tiếng ASL, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Haiti Creole, tiếng Việt và tiếng Quan Thoại.


Đăng ký bây giờ

Ngày: 15 Tháng Sáu 2023 

Chỉ Số 1: Tỷ Lệ Tốt Nghiệp

Chỉ Số 2: Tỷ Lệ Bỏ Học

Ngày 21 tháng 9 năm 2023

Chỉ Số 4 A/B: Đình Chỉ và Đuổi Học

Ngày: 19 tháng 10 năm 2023

Chỉ Số 7: Kết Quả Mầm Non
Chỉ Số 17:
Kế Hoạch Cải Thiện Có Hệ Thống của Tiểu Bang (SSIP)

Ngày: 24 tháng 10 năm 2023

hỉ Số 9 và 10

Ngày 16 tháng 11 năm 2023

Chỉ số 11: Xác định trẻ
Chỉ số 12: Chuyển tiếp giáo dục mầm non

Ngày: 7 tháng 12 năm 2023
Chỉ Số 13: Chuyển Tiếp Trung Học Cơ Sở
Chỉ Số 14: Kết Quả Sau Giờ Học

Ngày: 11 tháng 1 năm 2024

Chỉ Số 8: Sự Tham Gia của Phụ Huynh
Chỉ Số 3: Đánh giá

 

 

Để biết thêm thông tin, hãy xem các video dưới đây.

Access