RSVP

Events

Karyè ak Edikasyon Teknik Sa Fanmi Dwe Konnen

Online Event

Aprann Sou Opsyon Ou yo Pwogram lekòl segondè sou Karyè ak Edikasyon Teknik bay yon fondasyon solid pou kolèj epi yo montre pwogram sa yo kapab fe moun touche pi plis. Poutan, se pa tout fanmi ak elèv ki konnen opsyon yo! • Aprann yon seri opsyon

Free

Your Support
Moves Dreams
Forward

From our information specialist-staffed Information Center to our annual Visions of Community Conference, your generous support helps inform, educate and empower families with the information they need to ensure better outcomes for their children.

Donate
4-Color-White-Words-Logo
All Rights Reserved 2022 | Federation for Children with Special Needs. | BWG