VIZYON ANYÈL KOMINOTE KONFERANS 2021

Enskri!

VIZYON ANYÈL KOMINOTE KONFERANS 2021

Contact


FCSN Contact:  Shey Jaboin, Outreach Coordinator

Phone: (617) 236-7210  x 366

Email: sjaboin@fcsn.org

Website: fcsn.org

Census/Kreyòl Ayisyen   Sou Resansman an  https://2020census.gov/ht.html


Social Media


Facebook: https://www.facebook.com/federasyonfb/ 


Online Learning


Webinars: Basic Rights/Dwa Debaz Edikasyon Especial

Slide share


Resources


Ede Kanpe Covid-19   

Video Clip Boston Medical Hospital/lopital:  Pou moun ki pa pale: Anglès 

English/Anglais/Anglès/: Residential or Group Homes/Pou Moun Ki nan kay rezidansyèl oswa rete ak gwoup moun     


Covid-19 Resources


Health

1.  Kreyòl Ayisyen    https://www.boston.gov/covid-19-hc

2.  French                  https://www.boston.gov/covid-19-fr

3.  Sante mental      https://www.mass.gov/doc/jere-estres-ak-lakrentiv-covid-19-lakoz/download