RSVP

Educational Options: Tiếng Việt

Loading Events

« All Events

Educational Options: Tiếng Việt

December 13 @ 6:00 pm - 8:00 pm

Tiếng Việt and English: Thứ Ba, Ngày 13 Tháng 12 từ 6-8 giờ tối
In Vietnamese and English: Tuesday, December 13 from 6-8pm

Bạn có câu hỏi về trường học, và các lựa chọn giáo dục của bạn không? Tham dự một buổi thuyết trình Dự án Tìm Trường học và cơ hội đặt những câu hỏi về:

  • Chọn lựa trường cho trẻ nhỏ tuổi, K-8, trung học phổ thông và sau trung học
  • Các trường công, lựa chọn trường liên học khu, trường Charter, Trường bán công, trường kỹ thuật-dạy nghề,METCO, trường học trực tuyến, Trường Điểm/Magnet, Trường Phục hồi chức năng, Trường Giáo Dục Đặc biệt, Trường Tư và Trường học tại nhà
  • Vai trò và trách nhiệm của gia đình, bao gồm vai trò quan trọng là những đối tác trong việc giáo dục của các con mình.

Để biết thêm thông tin, gọi số 617-399-8332 hoặc email: schoolfindervn@fcsn.org.

————

Do you have questions about school and the opportunities available for your child? Join the School Finder Project for a presentation and chance to ask questions about:

  • Options for early childhood, K-8, high school and beyond
  • Public school districts, inter-district school choice, charter schools, vocational-technical schools, METCO, Commonwealth Virtual Schools, Exam/Magnet Schools, Recovery Schools, Special Education Schools, private schools and homeschooling
  • Role and responsibilities of families, including the vital role that families play as partners in their children’s education

For more information, call 617-399-8332 or email: schoolfinderVN@fcsn.org.

Details

Date:
December 13
Time:
6:00 pm - 8:00 pm

Venue

Zoom

Your Support
Moves Dreams
Forward

From our information specialist-staffed Information Center to our annual Visions of Community Conference, your generous support helps inform, educate and empower families with the information they need to ensure better outcomes for their children.

Donate
FCSN Logo
All Rights Reserved 2022 | Federation for Children with Special Needs. | BWG