RSVP

Opsyon edikatif depi nan kòmansman jiska la fin

Loading Events

« All Events

Opsyon edikatif depi nan kòmansman jiska la fin

December 8 @ 6:00 pm - 8:00 pm

An Kreyòl ayisyen
Jedi 8 Desanm 6 h -8 h di swa

Eske w gen kesyon sou lekòl, ak opsyon nan zafè edikasyon? Vin suiv presentasyon ke School Finder Project (pwojè Zouti pou chache lekol) ap fe nan Jedi 8 Desanm ,6h-7h nan aswè konsa wa gen opòtinite pou poze kesyon sa yo:

  • Opsyon pou ti moune ki nan gadri, pou ti moun kindègaden jiska klas 8ème ane, opsyon lekòl segondè e plis ankò.
  • Distri eskolè piblik, lekòl pwofesionel ak Teknik, Pwogram chwazi lekòl inter distrik se ta di chwazi yon lekòl ki nan yon lòt vil, Charter school( ), METCO, Commonwealth Virtual schools, ki se lekòl vityel ki fonctione sèlman online nan entenet, Exam/Magnet Schools (ki se yon lekòl piblik ki ofri pwogram espesyal pou elèv ki sot nan plizyè distrik diferan), Recovery schools (ki se lekòl pou ti moune kap gueri de adiksyon), Edikasyon espesyal, lekòl prive, epi lekòl lakay.
  • Wòl ak responsablite fanmi yo ki gen ladanl wòl enpotan fanmi yo jwe kòm patnè nan edikasyon pitit yo.

Pou plis enfomasyon, rele nan dpelissier@fcsn.org ou byen ekri  nan adrès imèl sa a 617-399-8331.

Details

Date:
December 8
Time:
6:00 pm - 8:00 pm

Venue

Zoom

Organizer

School Finder Project
Phone:
1 (800) 208-2242
Email:
SchoolFinder@fcsn.org
View Organizer Website

Your Support
Moves Dreams
Forward

From our information specialist-staffed Information Center to our annual Visions of Community Conference, your generous support helps inform, educate and empower families with the information they need to ensure better outcomes for their children.

Donate
FCSN Logo
All Rights Reserved 2022 | Federation for Children with Special Needs. | BWG